เคล็ดลับซื้อรถมือสอง รวมเทคนิคและวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง คลิก!! More

มาทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 3 พลัส กันครับ

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัสคืออะไร

มาทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ 3 พลัสกันดีกว่าครับ สำหรับท่านใดที่ยังสับสนงุนงง กับการทำประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส วันนี้เรามีคำตอบให้ครับ

ไขข้อข้องใจกับประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส 

     ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 แบบปกติ แต่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาประกันภัยเบ็ดเตล็ด แยกต่างหากออกจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหาย ทรัพย์สินและชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองในความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยในวงเงินจำนวนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน(รถยนต์คันทำประกันภัย) เมื่อ

     1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก

     2. ในกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง ดังนั้น จากเงื่อนไขดังกล่าว ดูเหมือนว่า ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส นั้น จะมีความคุ้มครองเหมือนกับการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 แต่หากวิเคราะห์จริงๆ แล้ว มีความเหมือนที่แตกต่างในสาระสำคัญดังนี้

          2.1. ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกเหมือนกับประเภท 3 ธรรมดา แต่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยในวงเงินจำกัดแต่มีวงเงินน้อยกว่าประเภท 1 คืออยู่ระหว่าง 100,000 – 150,000 บาท แต่มีเงื่อนไข(ตัวอักษรเล็กๆ)ว่า “รับผิดชอบต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก” เท่านั้น ดังนั้นหากรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ไปชนกำแพง ชนรั้ว ชนสุนัข ชนเสา ชนประตู ชนคน ฯลฯ ที่มิใช่ยานพาหนะทางบก รวมถึงกระจกหน้าถูกก้อนหินแตกร้าว จะไม่ได้รับความคุ้มครองตัวรถทั้งสิ้น ทั้งนี้การคว่ำ การสูญหาย การถูกไฟไหม้ ล้วนเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

          2.2. นอกจากนี้ ในการชนยานพาหนะทางบกนั้น ผู้เอาประกัน(หมายความรวมถึงผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน ภัยให้ใช้รถด้วยด้วย)เป็นฝ่ายผิดแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง ด้วย ซึ่งหมายความว่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงมิใช่ราคาที่เรียกเก็บ แต่เป็นราคาที่เรียกเก็บหักเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 2000 บาทไว้แล้ว ดังนั้นเบี้ยประกันที่แท้จริงจึงอยู่ที่ประมาณ 6,800 + 2,000 บาท รวมเป็น 8,800 บาท ใกล้เคียงกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่บางคันมีเบี้ยประกันภัย 12,000 – 15,000 บาท แล้วมี ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ก็จะคงเหลือ 10,000 – 13,000 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองสูงกว่า

สรุป - ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส เหมาะสำหรับ

     1. ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายเงินจำนวนน้อยเพื่อการประกันภัยรถยนต์ แต่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากเดิม ใช้รถน้อย และมีความเสี่ยงในการเกิดการชนกับยานพาหนะทางบกเช่นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และไม่น่าจะสูญหายหรือไฟไหม้

     2. รถยนต์ที่มีอายุเกิน 10 ปี และบริษัทประกันภัยมักไม่รับประกันภัยให้ แต่ต้องการความคุ้มครองเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันอาจมีขึ้น

หมายเหตุ

     1. บริษัทประกันภัยบางแห่งมีเงื่อนไขไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท แต่เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมบางส่วน เช่นเพิ่มเติมจาก 6,800 บาท เป็น 7,800 บาท เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่คาดว่าจะเกิดเหตุการชนที่ตนเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆ

     2. ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส เป็นเหมือนประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ทุกประการ แต่มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมในความเสียหายตัวรถ อันเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดชนิดหนึ่ง และยังไม่ถือว่าเป็นแบบประกันภัยมาตรฐาน

     3. ขณะนี้ มีการประกาศใช้แบบประกันภัยรถยนต์ มาตรฐาน ประเภทที่ 5(เดิมมี 4 ประเภท)โดยกรมการประกันภัย ซึ่งแบบกรมธรรม์มาตรฐานดังกล่าว สามารถใช้กับประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ และ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ(มีความคุ้มครองรวมถึงการสูญหาย+ไฟไหม้ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ภายในวงเงินจำกัดเช่นกัน) ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้สามารถเลือกได้ตรงความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

ไปหน้าแรก  การดูแลรักษารถยนต์
ขอบคุณบทความจาก http://prakan3plus.blogspot.com/2012/04/what-is-car-insurance-3-plus.html

บทความรถยนต์ที่น่าสนใจ